reformas integrales en Vic(10)

Carrer Cabrera 17 (Vic)

+

Ramon Prat Aumatell

+34 938 85 09 99

Avinguda Estadi 27 (Vic)

+

J.A. Vivet

+34 938 85 41 10

Passatge Orista 9 (Vic)

+

Edificacions Casas

+34 938 86 35 59

Carrer Nou 8 (Vic)

+

Castells Comas, A.

+34 938 86 37 74

Carrer Misericordia 2 (Vic)

Carrer Nou 35 (Vic)

+

Autet Garolera Felip

+34 938 89 16 17

Rambla Passeig 43 (Vic)

Passeig Generalitat 58 (Vic)

+

Salvador Coll Sorts

+34 938 89 16 60

Carrer Can Pau Raba 7 (Vic)

+

Façanes Vilar

+34 938 83 38 22

Passeig Generalitat 60 (Vic)