Biblioteca Vila de Gràcia

Torrent de l'Olla, 104, Barcelona

<m> Fontana L3

+34 932 84 77 90