Futatsu no tororo maguro, with okra and tuna sashimi.

13 de febrero de 2014