Coredo Nihonbashi Annex 1-6-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio Tokio , Japón